Ergotherapeutische begeleiding

  • Adviesverlening

  • Begeleiding en therapie

  • Sensibilisering

  • Vorming

  • Beweegaanbod voor specifieke doelgroepen